Verhuisbericht

Verhuisbericht

bv3 is verhuisd naar haar voormalige pand aan De Grote Elst 5246 JM in Rosmalen. Vanaf 19 maart a.s. bent u welkom op nr. 9-11 op de 2e verdieping.  

Vooraankondiging verhuizing bv3 in 2018

Graag willen wij u informeren  over de voorgenomen verhuizing van bv3. bv3 gaat terug naar haar voormalige pand aan De Grote Elst in Rosmalen. Naar verwachting zal aan het einde van het eerste kwartaal in 2018 de verhuizing plaatsvinden. Zodra de datum definitief is,...
bv3 ondersteunt Stichting Veilig Onderwijs

bv3 ondersteunt Stichting Veilig Onderwijs

Stichting Veilig Onderwijs vervult sociale, veilige wensen van en voor alle scholen. De stichting heeft als doel het voorkomen van pestgedrag tussen alle betrokkenen in het onderwijs, speciaal met oog op het kind in zijn of haar schoolomgeving. Ter ondersteuning van...